Posuvné brány

Posuvná brána je optimální řešení...

Posuvné brány jsou tvořeny jedním nebo dvěma křídly, které se pohybují podél oplocení. Podle provedení se rozdělují na pojezdové s kolejnící a nesené (samonosné) bez kolejnice. Pojezdová brána potřebuje rovný terén, kde je umístěna kolejnice a vyžaduje občasné čištění kolejnice pro hladký chod. Nesená brána se pohybuje nad terénem, čímž odpadá nutnost údržby kolejnice, vyžaduje však o něco mohutnější základ. Výhodou posuvných bran je to, že zabírají jen minimum prostoru na pozemku a lze parkovat hned za branou. Pohony zajišťující pohyb jsou pro oba typy shodné.

zvýhodněné sady pohony příslušenství


copyright © 2012-2024 1bit.cz